En natt hade jag en dröm.

"En natt hade jag en dröm" är korta ljudsagor uppbyggda som drömmar. Texten följer inga givna mönster och ljuden är repetitiva och sövande.